ទំនាក់ទំនង

សរសេរឈ្មោះពេញរបស់អ្នក

​សូមបញ្ចូល​លេខទូរស័ព្ទ

សរសេរអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក

សូមសរសេរនៅទីនេះប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។

ក្រុមការងារនៃវេទិកាអេឡិចត្រូនិចរបស់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន សូមស្វាគមន៍រាល់សំណួរ មតិយោបល់ ការសរសើរ និងពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងៗ ក្នុងន័យកែលម្អដើម្បីស្ថាបនា។ ដែលនេះជាវិធីមួយធ្វើអោយវេទិកាអេឡិចត្រូនិចនេះអាចអភិវឌ្ឍ និងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់លោក លោកស្រី

  • ផ្ទះលេខ ៩-១១ ផ្លូវ៤៧៦ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
  • ០៦១ ៨២៨ ១៣៦
  • cbo@ccc-cambodia.org

សូមបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក។
សម្គាល់ ត្រូវបានទាមទារអោយបំពេញ។

ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើ
ឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់
ទូរស័ព្ទ
អ្នកសហគមន៍
ភេទ
ខេត្ត
សូមបញ្ចូលគណនីរបស់អ្នក