មេរៀនដែលអាចរៀនបាន

ការ​ណែនាំទូទៅ

វេទិកាអេឡិចត្រូនិចរបស់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាកន្លែងមួយសម្រាប់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការទទួលយក ចែករំលែកព័ត៌មាន និងជាកន្លែងសម្រាប់សិក្សា។ វេទិកានេះនឹងមានផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាការ សំណើរសម្រាប់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ សេចក្តីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ និងសេចក្ដីប្រកាសនានា។

វេទិកាអេឡិចត្រូនិចនេះក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរ នូវមេរៀនសម្រាប់សិក្សាដែលទាក់ទងក្នុងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ គណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឆ្នាំ 2017

ហេតុអ្វីអ្នក​ដែល​ជាតំណាង​​កម្ពុជា​​ដ៏មាន​កិត្តិយស​​បាន​លើក​​យក​ខ្មែរ​​​ក្រហម​​ជា​កម្មវត្ថុ​​នយោ​បាយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​កម្ពុជា?

លម្អិត

អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​សហ​គមន៍

អង្គការមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍

លម្អិត

ប្រជាជន​​បន្ទាត់​បាត​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា

នេះជាទិដ្ឋភាពមួយក្នុងស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។

លម្អិត

គណៈ​កម្មា​ធិការ​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ដើម្បី​កម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា

លម្អិត

សូមបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក។
សម្គាល់ ត្រូវបានទាមទារអោយបំពេញ។

ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើ
ឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់
ទូរស័ព្ទ
អ្នកសហគមន៍
ភេទ
ខេត្ត
សូមបញ្ចូលគណនីរបស់អ្នក